Far From Me lyrics

Lady GaGa

fa-ar fa-ar fa-ar fa-ar
from
me e e e me

honesty i saw last night
i loss my own mind
fa-ar from me e e

promise me i dont try it again
that i dont want to loss my friends
fa-ar from me e